Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Điều 195 Bộ luật Hình sự quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi,…

Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y,…

Điều 194 Bộ luật Hình sự quy định về sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng…

Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,…

Điều 193 Bộ luật Hình sự quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ…

Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm 1.Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. Phạm tội thuộc một trong các…