0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Doanh nghiệp – Đầu tư

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân…

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG…