0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Category

Văn bản luật hình sự

Điều 386 Bộ luật Hình sự quy định về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang…

Điều 386 Bộ luật Hình sự quy định về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử Chi tiết Điều 386 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 386. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải,…

Điều 383 Bộ luật Hình sự quy định về tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài…

Điều 383 Bộ luật Hình sự quy định về tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu Chi tiết Điều 383 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 383. Tội từ chối khai báo, từ chối kết…