0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông tư 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 về Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư www.vanphongluatsu.com.vn

Văn phòng luật sư Tphcm – Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là 1,5 triệu đồng/hồ sơ; đối với người không phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, mức lệ phí là 400.000đồng/hồ sơ; đây là các loại lệ phí mới được quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

Cũng theo quy định tại Thông tư này, lệ phí cấp Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam là 02 triệu đồng/hồ sơ; gia hạn Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam là 01 triệu đồng/hồ sơ; các mức lệ phí này đều tăng 500.000 đồng/hồ sơ so với quy định trước đây.

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam lên đến 20 triệu đồng/hồ sơ thay vì mức 15 triệu đồng như quy định hiện hành; lệ phí thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là 04 triệu đồng/hồ sơ; Lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là 01 triệu đồng/hồ sơ…

Cơ quan thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư được trích 90% số tiền lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải cho việc thu lệ phí; phần còn lại (10%), cơ quan thu lệ phí nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2012 và thay thế Quyết định số 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/09/2004.

Công ty Luật Dragon hoạt động trong tất cả các lĩnh vực pháp lý, cung cấp cho Qúy khách hàng các dịch vụ chính như sau:

Công ty Luật Dragon – Tư vấn pháp luật hôn nhân & thừa kế

Công ty Luật Dragon – Tranh tụng vụ án dân sự, đại diện ủy quyền

Công ty Luật Dragon – Tư vấn thuế doanh nghiệp

Công ty Luật Dragon – Tư vấn bất động sản, đất đai

Công ty Luật Dragon – Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Công ty Luật Dragon – Tư vấn Đăng ký nhãn hiệu & Sở hữu trí tuệ

Công ty Luật Dragon – Tư vấn pháp luật & dịch vụ doanh nghiệp

Công ty Luật Dragon – Luật sư bào chữa hình sự các cấp tòa án