0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon – Tư vấn thuế doanh nghiệp

Công ty luật Dragon chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn thuế  cho doanh nghiệp:

1. Tư vấn về chính sách thuế cho các loại hình doanh nghiệp

+ Đăng ký mã số thuế – Kê khai thuế – Nộp thuế – Hoàn thuế – Quyết toán thuế – Miễn giảm thuế – Hóa đơn – chứng từ – Khiếu nại-tố cáo – Thanh, kiểm tra – Xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế cho doanh nghiệp

+ Tư vấn những sai sót thường gặp về thuế.

+ Hướng dẫn phương pháp tính, khai, nộp thuế.

2. Dịch vụ đăng ký hồ sơ thuế ban đầu của doanh nghiệp mới thành lập

+ Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của Cơ quan thuế.

+ Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán.

+ Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế

Công ty luật Dragon