0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon – Tư vấn thành lập, giải thể, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp

Một trong những thế mạnh hoạt động của Công ty Luật Dragon là lĩnh vực Tư vấn luật doanh nghiệp. Với hàng ngàn khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực này, chúng tôi tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình cho thành công chung của các doanh nhân.

Luật Doanh nghiệp năm 1999 và tiếp đó là Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức và cá nhân. Với những quy định mới mang tính đột phá, Luật Doanh nghiệp đã tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng cho các hoạt động: thành lập, tổ chức hoạt động và phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, để áp dụng đúng đắn và đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, các doanh nghiệp dù quy mô hoạt động lớn hay nhỏ đều gặp phải những vướng mắc về mặt pháp lý mà bản thân mỗi doanh nghiệp không thể tự đưa ra những biện pháp giải quyết.

Để đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp giải đáp các bài toán pháp lý gặp phải trong quá trình thành lập và hoạt động, Công ty Luật Hà Nội hiện đang cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp sau:

1 Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Công ty Luật Dragon sẽ mang lại những giải pháp tối ưu nhất nhằm giúp Quý khách hàng nắm bắt và lựa chọn cho mình phương án về các vấn đề như: loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn đầu tư, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh v.v…phù hợp với năng lực và chiến lược kinh doanh của mỗi chủ doanh nghiệp

2. Tư vấn sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, hầu hết các doanh nghiệp luôn có nhu cầu tổ chức lại doanh nghiệp của mình cho phù hợp với năng lực và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn. Đó là các hoạt động liên quan đến: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Văn phòng luật sư Dragon luôn cố gắng đưa ra những ý kiến tư vấn nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên một cách nhanh chóng, đúng luật, toàn diện và hiệu quả nhất.

– Tư vấn thủ tục về chia , tách , sáp nhập , chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Tư vấn các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

3.Tư vấn tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp

Tạm ngừng hay chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào khả năng hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp tại từng thời điểm. Các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục này sẽ gặp phải hàng loạt các vấn đề pháp lý cần giải đáp liên quan đến việc thanh lý tài sản, chế độ đối với người lao động, các nghĩa vụ thuế với Nhà nước, các hợp đồng giao dịch và các nghĩa vụ đối với khách hàng.

4.Tư vấn các vấn đề liên quan đến quản trị nội bộ doanh nghiệp

Bao gồm các hoạt động  dịch vụ tư vấn luật :

– Về tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp;

– Quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp;

– Thể thức tiến hành cuộc họp và ra các quyết định của doanh nghiệp;

– Thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, phần vốn góp và thể thức bầu các vị trí lãnh đạo doanh nghiệp…v.v

5.Tư vấn hợp đồng

Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;
Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;
Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;
Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Công ty luật Dragon