0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon – Tư vấn luật hôn nhân & thừa kế

Công ty luật Dragon chuyên cung cấp dịch vụ “Tư vấn luật hôn nhân – gia đình – thừa kế”


Tư vấn thực hiện thủ tục ngoài tố tụng dân sự cho các bên hữu quan để yêu cầu Tòa án VN giải quyết các vấn đề hôn nhân – gia đình:

+ Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật.

+ Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

+. Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

+. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.

+ Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.

+. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại VN.

+ Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

Tư vấn thực hiện thủ tục hành chánh về thừa kế tại VN:

+ Thủ tục lập di chúc bằng văn bản có công chứng

+ Thủ tục mở thừa kế

+ Thủ tục quản lý di sản

+ Thủ tục thanh toán và phân chia di sản

Tư vấn bảo vệ quyền vả lợi ích hợp pháp cho các bên hữu quan trong tố tụng dân sự
về hôn nhân – gia đình – thừa kế tại Tòa án Việt nam

Công ty luật Dragon