0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon – Tư vấn Đăng ký nhãn hiệu & Sở hữu trí tuệ

Công ty Luật Dragon không chỉ có đầy đủ tư cách pháp lý mà còn có một đội ngũ luật sư, người đại diện sở hữu trí tuệ có trình độ chuyên môn cao để đem đến cho khách hàng Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp nhất liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác mà pháp luật Việt Nam bảo hộ, Li –xăng, chuyển nhượng văn bằng, chuyển giao công nghệ, tư vấn định giá thương hiệu, tiến hành các thủ tục xác lập quyền và giải quyết các tranh chấp vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ nói trên.

1. SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Đội ngũ Luật sư và chuyên viên của Công ty luật Dragon sẽ tư vấn cho khách hàng về tất cả các vấn đề có liên quan đến việc xác lập, duy trì và bảo hộ quyền sở hữu đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và ở nước ngoài, bao gồm:

– Soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ đơn, nộp đơn và theo đuổi: Đơn sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;

– Thực hiện các tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;

– Tư vấn về khả năng bảo hộ, hiệu lực văn bằng và khả năng vi phạm đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;

– Tư vấn các thủ tục duy trì hiệu lực của các bằng độc quyền: Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;

– Tư vấn các thủ tục chuyển nhượng, li-xăng và các thay đổi liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;

2. NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ

Công ty Luật Dragon luôn sẵn sàng tư vấn pháp luật cho khách hàng về tất cả các vấn đề có liên quan đến việc xác lập, duy trì và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và ở nước ngoài, bao gồm:

– Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu xác nhận, chỉ dẫn địa lý;

– Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu xác nhận, chỉ dẫn địa lý;

– Chuẩn bị hồ sơ đơn, nộp đơn và theo đuổi đơn cho đến khi đơn có kết luận về việc cấp văn bằng bảo hộ;

– Tư vấn các thủ tục pháp luật ghi nhận các sửa đổi liên quan đến đơn đăng ký bảo hộ;

– Tư vấn các thủ tục pháp luật duy trì và gia hạn văn bằng bảo hộ;

– Tư vấn các thủ tục pháp luật ghi nhận các sửa đổi liên quan đến văn bằng bảo hộ, bao gồm: sửa đổi tên, địa chỉ của chủ văn bằng;

– Tư vấn các thủ tục pháp luật ghi nhận việc chuyển nhượng, li-xăng, văn bằng bảo hộ;

– Tư vấn và tiến hành các bước xây dựng và phát triển thương hiệu sau đăng ký.

3. BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Tư vấn pháp luật cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan về bảo hộ quyền tác giả và các quyền có liên quan, bao gồm:

– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;

– Tư vấn cho khách hàng tiến hành các thủ tục nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả và các quyền liên quan tại Việt Nam và ở các nước trên thế giới;

– Tư vấn pháp lý cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả và các quyền liên quan.

4. KHIẾU NẠI VÀ TRANH TỤNG

Tiến hành các biện pháp thực thi quyền chống lại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu:

a) Tư vấn cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

– Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;
– Phản đối đơn đang xem xét cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ có liên quan đến quyền lợi của khách hàng;

– Khiếu nại về việc đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, bản quyền tác giả (khi cấp không đúng theo qui định của pháp luật hoặc không sử dụng trong thời hạn qui định của pháp luật);

b) Tư vấn cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

– Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;

– Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

– Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;

c) Tham gia tố tụng với tư cách đại diện theo uỷ quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án các cấp có thẩm quyền.

5. TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Tư vấn cho khách hàng tất cả các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước, bao gồm:

– Nghiên cứu thị trường, đánh giá và xác định mục tiêu đầu tư, hỗ trợ lựa chọn đối tác đầu tư, đối tác thương mại;

– Đàm phán và hỗ trợ đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng liên doanh, các hợp đồng thương mại, dân sự;

– Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, đáng giá tác động môi trường, môi sinh;

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan đến kinh doanh của doanh nghiệp qui định tại các bộ luật SHTT; Luật khoa học công nghệ; Luật đầu tư; Luật doanh nghiệp; Luật hải quan; Tài chính và thuế; …

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến quản lý doanh nghiệp: Thành lập mới, tách, sáp nhập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, xin cấp mã doanh nghiệp, mã sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm,…;

– Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp chiến lược quản lý và xây dựng thương hiệu trước và sau khi đăng ký bảo hộ.

6. TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu là tài sản vô hình quý giá nhất cho mỗi doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều vào hoạt động quảng bá, xây dựng văn hóa công ty để mong muốn thúc đẩy và quảng bá thương hiệu của mình. Việc định giá thương hiệu là nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp xác định lại giá trị thị trường của thương hiệu phục vụ cho các hoạt động khác của doanh nghiệp. Làm thế nào để có thể định giá được thương hiệu của một doanh nghiệp. Công ty luật Dragon  có thể giúp các doanh nghiệp thực hiện được điều đó.

Dịch vụ của Công ty luật Dragon trong lĩnh vực định giá thương hiệu gồm có:

– Tư vấn xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá;

– Tư vấn xác định giá trị thương hiệu trong hoạt động chia tách doanh nghiệp;

– Tư vấn xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ khi góp vốn kinh doanh bằng tài sản thương hiệu;

– Tư vấn xác định giá trị trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thương hiệu cho doanh nghiệp khác;

– Xác định giá trị thương hiệu trong các vụ tranh chấp thương hiệu;

– Hỗ trợ xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán;

– Xây dựng chiến lược phát triển và quản trị thương hiệu;

– Tư vấn khách hàng tham gia các giải thưởng thương hiệu

7. CƠ QUAN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ, BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

– Cục sở hữu trí tuệ

Công ty luật Dragon