0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon – Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình, hiện nay Công ty Luật Dragon đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tư vấn lập dự án đầu tư.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,  tư vấn thành lập chi nhánh – Văn phòng đại diện

Tư vấn về thủ tục và giấy tờ cần thiết theo quy định và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị tài liệu dự án để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam, Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo qui định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan; Xem xét và tư vấn cho nhà đầu tư về nội dung của các tài liệu liên quan đến dự án; Đại diện và thay mặt nhà đầu tư đàm phán về hồ sơ tài liệu và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến dự án với đối tác; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan như dịch, công chứng tài liệu.

Thừa ủy quyền của nhà đầu tư trình hồ sơ xin cấp phép và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ dự án tại cơ quan nhà nước Việt Nam; Tư vấn, đại diện nhà đầu tư trao đổi và trình bày với cơ quan nhà nước Việt Nam về các vấn đề liên quan đến dự án để đạt được mức ưu đãi đầu tư cao nhất có thể cho dự án; Xin giấy phép Đầu tư cho dự án.

Tư vấn về các điều kiện, thủ tục và giấy tờ cần thiết theo quy định và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị tài liệu dự án để thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm địa điểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thừa ủy quyền của nhà đầu tư trình hồ sơ xin cấp phép hoạt động của Chi nhánh, Văn Phòng đại diện tại cơ quan nhà nước Việt Nam

Tư vấn lập dự án

Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung và các chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư; Dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư. Hỗ trợ tìm địa điểm triển khai dự án

Tư vấn về tính khả thi của dự án đầu tư, Các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án đầu tư, Các ưu đãi đầu tư được áp dụng, Các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế – xã hội và thị trường. Đưa ra các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của luật pháp Việt Nam.

Công ty luật Dragon