0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon – Tư vấn bất động sản

Lĩnh vực đất đai nhà ở khá nhạy cảm, thị trường bất động sản lại ẩn chứa rất nhiều rủi ro mà các chế định pháp luật đất đai, nhà ở, bất động sản hết sức phức tạp không dễ gì tiếp cận một cách thấu đáo. Bên cạnh đó, giá trị của các giao dịch liên quan đến bất động sản thường rất lớn và mức độ thiệt hại cũng rất cao khi xảy ra tranh chấp. Do đó, các giao dịch này nên cần thiết được thẩm định pháp lý bởi các luật sư hoặc chuyên gia pháp lý kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn bất động sản.

Công ty Luật Dragon cung cấp Dịch vụ Tư vấn luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản sau:

– Thẩm định pháp lý các giao dịch liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

– Tư vấn các thủ tục xin thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tư vấn các giao dịch liên quan đến đất đai, nhà ở, công trình xây dựng… như tặng cho, chuyển nhượng, trao đổi, cho thuê, cho mượn, thừa kế, thế chấp.

– Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng.

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến bất động sản.

– Tư vấn các hoạt động kinh doanh bất động sản khác.

Công ty luật Dragon