0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

dịch vụ luật sư

Hành vi tấn công , chiếm quyền kiểm soát nền tảng kỹ thuật số thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ…

Hiện nay , có rất nhiều nền tảng kỹ thuật số của cá nhân và tổ chức bị tấn công, chiếm quyền kiểm soát, đây là những hành vi rất nguy hiểm, vi phạm pháp luật, đáng lên án, thể hiện sự coi thường pháp luật của những đối tượng lợi dụng quyền…