0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Phom mẫu giấy ủy quyền thuê luật sư trong các vụ việc dân sự

Việc tìm đến văn phòng luật sư uy tín để thay mặt thân chủ đứng ra đại diện đàm phán, ký kết thương thảo hợp đồng hoặc các giao dịch mua bán, chuyển nhượng sang tên, vay nợ, thu hồi nợ trong các giai đoạn thỏa thuận khi có dấu hiệu về mâu thuẫn và xảy ra tranh chấp. thuê luật sư uy tín để bảo vệ cho chính bản thân là bước phòng ngừa rất quan trọng trong mối quan hệ giao dịch dân sự. Sự lựa chọn cho chính khách hàng qua kênh bạn bè, thông tin để biết tới văn phòng luật sư có uy tín tại Hà Nội hay ở các tỉnh thành có những chức năng chuyên môn và có dịch vụ luật sư tốt, có độ tín nhiệm cao để khách hàng gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối. Dịch vụ luật sư là một nghề cao quý được quốc tế và xã hội cũng như con người Việt Nam thừa nhận. Nên khi hoạt động văn phòng luật sư bản thân các đồng nghiệp và cộng sự của mình phải thẩm thấu được chất lượng dịch vụ luật sư của mình về giá trị đích thực đối với Luật sư có đủ Tâm và Tầm giải quyết vụ việc cho khách hàng.

Với phương châm hoạt động nghề nghiệp có tính đặc thù văn phòng luật sư Dragon cung cấp cho khách hàng phom mẫu giấy ủy quyền thuê luật sư trong các vụ việc liên quan đến giải quyết tranh chấp dân sự

ĐOÀN LUT SƯ THÀNH PH HÀ NI

CÔNG TY LUT DRAGON

———o0o——–

Số : ……/ 2016/ UQ – DRAGON

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Đc lp – T do – Hnh phúc

——–o0o——–

Hà Ni, ngày …  tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Tại trụ sở Công ty Luật Dragon chúng tôi gồm:

I. BÊN U QUYN: (BÊN A)

Cơ quan         : CÔNG TY …………………………………………………………….

Đại Diện bởi  : ………………………………………………….………………………

Chức vụ         : Giám Đốc    (Tổng Giám đốc)

Trụ sở            : …………………………………………………………………………

Số điện thoại :……………………… Fax     :………………………………………….

Mã số thuế     : …………………… Số ĐKKD   : ………………………………….

Nếu là cá nhân:

Họ và tên     : ………………………………………………………………………….

Sinh ngày    : ……………………………………………………………………………

Số CMND   : …………………Cấp ngày ………………….Nơi cấp ……………

Nơi ĐKTT  :  ……………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………….

Tel             : …………………………………………………………………………….

II. BÊN NHN Y QUYN: (BÊN B)

Tên tổ chức      : CÔNG TY LUT TNHH DRAGON

Tên  giao dịch  :  DRAGON LAW COMPANY LIMITED

Đại diện bởi     :  NGUYN MINH LONG

Chức vụ           :  Giám Đốc

Mobile             : 0983.019.109

Điện thoại        :  1900 599 979

Website            : www.vanphongluatsu.com.vn

Trụ sở    : Phòng 6, Tầng 14, Tòa nhà VIMECO, Đường Phạm Hùng,                     Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

Hai bên đng ý vic giao kết Giy y quyn vi các tha thun sau đây:

ĐIU 1

NI DUNG VÀ PHM VI Y QUYN

Bên A y quyn cho bên B và các lut sư, Chuyên viên Lut thuc bên B thc hin các công vic sau đây :

Tư vấn pháp lý soạn thảo hồ sơ giấy tờ, giao dịch với các cá nhân, tổ chức, các cơ quan có thẩm quyền ………………………………………………………………………….

Bên B cử Luật sư, Chuyên viên Luật  thay mặt bên A thực hiện nội dung ủy quyền trên.

ĐIU 2

THI HN Y QUYN

Kể từ ngày … tháng … năm 2016 đến khi hoàn tất các công việc trong phạm vi ủy quyền tại điều 01 của giấy ủy quyền này .

ĐIU 3

CAM ĐOAN CA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIU 4

ĐIU KHON CUI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

ĐI DIN BÊN A CÔNG TY LUT DRAGON