0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu đơn mời luật sư hà nội mới nhất năm 2016

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong giai đoạn tiền tố tụng(chưa khởi tố điều tra) hoặc sau khi đã bị khởi tố điều tra trong vụ án hình sự. Việc đầu tiên của Quý khách hàng nghĩ đến ngay luật sư tư vấn pháp lý về hình sự để bảo vệ cho mình giảm thiểu rủi ro trước khi làm việc với cơ quan tố tụng có thẩm quyền. Tránh những biến cố hệ lụy do kém hiểu biết hoặc kinh nghiệm trong quá trình làm việc tại cơ quan tố tụng.
Việc tư vấn luật sư bào chữa qua tổng đài anh chị vui lòng liên hệ 1900 599 979 để bảo vệ cho chính mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–o0o—————

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ


Kính gửi:  CÔNG TY LUẬT DRAGON – ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

Tôi tên là: ………………………………………………………………

Số CMND:………………………Do Công an………………….   cấp ngày…………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Công ty Luật Dragon cử Luật sư và các cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho …………….. tại …………..

Rất mong quý Công ty Luật DRAGON xem xét giải quyết và giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày…tháng…… năm 2016


CÔNG TY LUẬT DRAGON

Chấp nhận đơn và cử Luật sư:

  1. Luật sư: Nguyễn Minh Long
  2. Luật sư:……………….……..………

Tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của  ………………………………………

NGƯỜI YÊU CẦU

 

TM CÔNG TY LUẬT DRAGON