0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu Công ty Luật Dragon về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho luật sư bào chữa

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀO CHỮA


I. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận bào chữa trong giai đoạn điều tra và xét xử sơ thẩm vụ án hình sự:

1. Giấy yêu cầu luật sư của khách hàng.

2. Giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư hoặc của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề (Đối với trường hợp luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư) hoặc giấy giới thiệu của Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên (Đối với trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân).

3. Quyết định cử luật sư tham bào chữa.

4. Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư.

5. Bản sao thẻ luật sư.

6. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy đăng ký hoạt động luật sư cá nhân (Có thể có hoặc không có).

7. Quyết định khởi tố vụ án (Nếu có).

8. Quyết định khởi tố bị can (Nếu có).

II. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận bào chữa trong giai đoạn điều tra và xét xử phúc thẩm vụ án hình sự:

1. Giấy yêu cầu luật sư của khách hàng.

2. Giấy giới thiệu của tổ chức, công ty luật, văn phòng luật sư, hành nghề luật sư hoặc của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề (Đối với trường hợp luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư) hoặc giấy giới thiệu của Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên (Đối với trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân).

3. Quyết định cử luật sư tham bào chữa.

4. Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư.

5. Bản sao thẻ luật sư.

6. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy đăng ký hoạt động luật sư cá nhân (có thể có hoặc ko có).

7. Bản án sơ thẩm của tòa án (Nếu có).

8. Mẫu đơn kháng cáo.

Các mẫu văn bản liên quan:

1. https://www.vanphongluatsu.com.vn/van-ban-mau-ve-quyet-dinh-cu-luat-su-bao-chua-www-congtyluatdragon/

2. https://www.vanphongluatsu.com.vn/mau-cong-ty-luat-dragon/

3. https://www.vanphongluatsu.com.vn/luat-su-dragon-cung-cap-mau-van-ban/

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON TẠI TPHCM

Luật sư Nguyễn Minh Long