0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư Dragon cung cấp mẫu văn bản giấy ủy quyền nội bộ

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

DRAGON LAW COMPANY LIMITED

———o0o——–

SỐ : ……../ 2011/ UQ – DRAGON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

 

Hà Nội, ngày …  tháng năm 2011

 

GIẤY ỦY QUYỀN


Tại trụ sở VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON chúng tôi gồm:

I.         BÊN UỶ QUYỀN:( Bên A)

Cơ quan         : CÔNG TY ………………………………………………………….

Đại Diện bởi  : ………………………………………………….……………………

Chức vụ         : Giám Đốc

Trụ sở            : ……………………………………………………………………….

Số điện thoại  : ……………………            Fax     :………………………………

MST               :      …………………… Số ĐKKD   :  ………………………..

II.        BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:( BÊN B)

Tên tổ chức      : CÔNG TY LUẬT DRAGON

Tên  giao dịch  :  DRAGON LAW COMPANY LIMITED

Luật sư     :  ………………………………

Điện thoại        :  0437690144/ 0913031525 Fax : 0437690142

Mã số thuế       :  0104313029

Trụ sở         : Phòng 6, Tầng 14, Tòa nhà VIMECO, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Tài khoản         : 14022626998689

Tại Ngân hàng Kỹ Thương Techcombank – chi nhánh Láng Hạ

Website  :www.vanphongluatsu.com.vn/

E – mail      : dragonlawfirm@gmail.com

 

Hai bên đồng ý việc giao kết Giấy ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày … tháng … năm 2011 đến khi hoàn tất các công việc trong phạm vi ủy quyền tại điều 01 của giấy ủy quyền này .

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1.Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2.Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

CÔNG TY LUẬT DRAGON