0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư Hà Nội chuyên tư vấn hợp đồng theo luật lao động

Qua giới thiệu bạn bè, tôi đươc biết tới Văn phòng luật sư uy tín Dragon!

Tôi có câu hỏi muốn thuê luật sư thuộc Công ty Luật Dragon tư vấn pháp luật miễn phí cho tôi như sau:

Tôi công tác tại Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của nhà nước được 10 năm. giờ tôi xin sang cơ quan Hải Quan làm việc và được ký hợp đồng theo nghị định 68.theo hợp đồng này bên tổ chức hải Quan thông báo cho tôi tất cả các quyền lợi của tôi tại doanh nghiệp cũ không được bảo lưu( thời gian công tác..).

Tôi xin hỏi văn phòng luật sư Dragon là bên tổ chức làm như thế có đúng luật không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thanks Best Regards!

Chào bạn đã tín nhiệm tới văn phòng luật sư Dragon. Là luật sư chuyên tư vấn hợp đồng lao động, bảo hiểm các chế độ chính sách bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động.

Thay mặt ban tư vấn luật online, trực tuyến trả lời cho bạn như sau;

Căn cứ mục a, điểm 9, Mục III, Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương lương đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác từ công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước quy định:

a) Căn cứ vào hệ số lương theo chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ đang hưởng tại thời điểm chuyển công tác (sau đây gọi là hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ) để chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm (ngạch tương đương hoặc ngạch thấp hơn so với ngạch cũ đã được xếp trong công ty Nhà nước). Thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ở ngạch công chức, viên chức mới được bổ nhiệm được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch công chức, viên chức mới được bổ nhiệm so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức; nếu nhỏ hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Do vậy theo quy định trên thì khi anh chuyển công tác sang bên Hải Quan, thì bên Hải Quan phải có trách nhiệm xếp hệ số lương của anh bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm.

Văn phòng luật sư Dragon chúng tôi trả lời cho bạn đọc những giải đáp mang tính tham khảo ở thời điểm pháp luật hiện tại.

Để giải đáp thắc mắc sâu hơn về lĩnh vực lao động trong nước, hoặc lao động có yếu tố nước ngoài các thủ tục định cư, làm thủ tục thẻ tạm trú lao động có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật trực tuyến 1900 599 979 / 098 301 9109

Mong sự hợp tác của văn phòng luật sư uy tín tại Hà Nội tới quý khách hàng.

Trân trọng!