0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luật sư tại hà nội

Điều 340 Bộ luật Hình sự quy định về tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ…

Điều 340 Bộ luật Hình sự quy định về tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức Chi tiết Điều 340 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 340. Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của…

Điều 311 Bộ luật Hình sự quy định về Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái…

Điều 311 Bộ luật Hình sự quy định về Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc Chi tiết Điều 311 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 311. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng…

Điều 286. Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn…

Điều 286. Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử Người nào cố ý phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thuộc một…

Điều 281 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình…

“Điều 281. Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông  1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không mà có một trong các hành…

Điều 160 Bộ luật Hình sự quy định về Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu…

Chi tiết Điều 160 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 160. Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở…

Luật sư có quyền xem biên bản nghị án?

Khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có quyền: “Thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho tòa án; nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần…