0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty luật Dragon thông báo cho luật sư và cộng sự về cập nhật danh sách tiêm phòng dịch bệnh covid 19

CÔNG TY LUẬT DRAGON THÔNG BÁO!

Để đảm bảo quyền lợi cho Luật sư trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, thay mặt cho ban giám đốc công ty luật trích dẫn thông báo của Đoàn luật sư Hà Nội như sau:

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, ngày 22/6/2021, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 334/CV-ĐLS gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Y tế và Trung tâm CDC Hà Nội đề nghị đưa toàn bộ luật sư thuộc Đoàn vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19.

Ngày 29/6/2021, Văn phòng UBND TP Hà Nội có Văn bản số 1857/PC-VP chuyển văn bản nêu trên của Đoàn luật sư TP Hà Nội gửi tới Sở Y tế Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế xác định tổ chức hành nghề luật sư xếp thứ 8/16 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã có các Văn bản số 2034/STP-BTTP ngày 27/7/2021 và Văn bản số 2061/STP-BTTP ngày 28/7/2021, Bộ Tư pháp có Văn bản số 2503/BTP-VP ngày 27/7/2021 và Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Văn bản số 233/LĐLS ngày 29/7/2021 có nội dung đề nghị bố trí tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng hoạt động bổ trợ tư pháp trong đó có tổ chức hành nghề luật sư đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhân dân. Đồng thời, ngày 26/7/2021, Đoàn luật sư TP Hà Nội tiếp tục có Văn bản số 440/CV-BCNĐLS ngày 26/7/2021 gửi Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội, Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid Thành phố đề nghị phê duyệt để Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đăng ký và thực hiện tiêm vaccine cho các luật sư thành viên thuộc Đoàn.

Để kịp thời có danh sách làm cơ sở tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Sở Y tế và cơ quan có thẩm quyền quan tâm, ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các luật sư thành viên và những người hoạt động tại các tổ chức hành nghề luật sư, đoàn đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành viên và Văn phòng Đoàn gửi danh sách đăng ký tiêm vaccine phòng Covid -19 (theo mẫu đính kèm) đến Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Đoàn luật sư sẽ căn cứ danh sách được tổng hợp, sắp xếp và phân bổ theo thứ tự đăng ký và khu vực đăng ký, xác định ưu tiên tiêm theo thứ tự người đăng ký trước và thứ tự theo nhóm: (1) Luật sư và cán bộ, nhân viên Văn phòng Đoàn; (2) Người tập sự hành nghề luật sư và (3) Người lao động là nhân viên của tổ chức hành nghề luật sư (khi được chấp thuận và phân bổ chỉ tiêu tiêm phòng Covid-19).

Thời hạn đăng ký kể từ ngày thông báo đến hết ngày 06/8/2021. Đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành viên và Văn phòng Đoàn đăng ký đúng thời hạn.

Qua phần trích dẫn kính nêu trên, đề nghị các Luật sư trực thuộc Công ty luật Dragon nhanh chóng gửi thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email cho Ban lãnh đạo công ty cập nhật danh sách kịp thời gửi tới Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Phom mẫu danh sách xem tại đây

Thay mặt Ban lãnh đạo

Thạc sĩ Luật sư Nguyễn Minh Long giám đốc Công ty luật Dragon.

Trân trọng!