0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư Dragon đón nhận bằng khen Bộ tư pháp cuối năm 2015

Hoạt động bổ trợ tư pháp là một trong những hoạt động được Bộ Tư pháp nhấn mạnh có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thực thi pháp luật. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, hoạt động bổ trợ tư pháp ngày càng nhận được sự quan tâm của nhà nước nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng.

Sáng ngày 21 tháng 01 năm 2016, Cục Bổ trợ Tư pháp – Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động bổ trợ  tư pháp năm 2015 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2016. Đến dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đỗ Hoàng Yến- Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư Pháp, Bộ Tư pháp; các đồng chí Cục trưởng, Phó Cục trưởng các cục liên quan; đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, giám định tư pháp, đấu thầu – trọng tài thương mại, đại diện các Văn phòng luật sư tại Hà Nội… cùng toàn thể cán bộ, công chức Cục Bổ trợ Tư pháp.

Mở đầu hội nghị, đại diện Cục Bổ trợ tư pháp đã trình bày Báo Cáo kết quả công tác bổ trợ trợ tư pháp năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Với những thay đổi trong cơ cấu nhân sự của Cục Bổ trợ Tư pháp, song Cục đã vượt khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp giao phó. Báo cáo đã trình bày rõ nét các nội dung cơ bản của bổ trợ tư pháp trên 04 lĩnh vực hoạt động: lĩnh vực công chứng; lĩnh vực Luật sư và tư vấn pháp luật; lĩnh vực giám định tư pháp và lĩnh vực bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại và quản tài viên.

Trên các lĩnh vực, hoạt động bổ trợ tư pháp đều đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, Cục Bổ trợ Tư pháp cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém còn tồn tại, đó là: Ý thức nghề nghiệp và đạo đức trách nhiệm của nghề luật sư còn kém; sự phối hợp giữa giám định tư pháp còn chưa tốt…

Từ những hạn chế trên, Cục Bổ trợ Tư pháp cũng đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, khắc phục hó khăn với những mục tiêu trọng tâm: hoàn thành Luật đấu thầu; Phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam để kiện toàn bộ máy nhân sự và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp.

Đóng góp vào báo cáo tổng kết của Cục, các đại biểu đều đưa ra các ý kiến đánh giá thực trạng hoạt động bổ trợ tư pháp. Tất cả đều nhất trí chung ở quan điểm: mong muốn Cục Bổ trợ Tư pháp và Bộ Tư pháp cần có sự quan tâm, đi sâu hơn nữa quan tâm tới các lĩnh vực đồng thời, bản thân các cơ quan trong Bộ Tư pháp và các bộ liên quan cần có những sự trao đổi, hợp tác để công tác bổ trợ tư pháp không chỉ là công việc của một đơn vị hay một các nhân, mà phải là công việc của toàn xã hội.

Riêng đối với nghề Luật sư, các đại biểu là địa diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Đoàn Luật sư TP Hà Nội; đại diện các văn phòng luật sư tại Hà Nội cũng chia sẻ rằng, nghề luật sư là một nghề đặc thù do đó cần sự quan tâm đặc biệt. Chính trong những hoạt động thực tiễn của Luật sư Hà Nội và tư vấn luật, một số vấn đề nảy sinh còn tồn tại như: đạo đức nghề nghiệp; số lượng luật sư ngày càng tăng nhưng quan trọng chất lượng? Và chính sách đãi ngộ của Luật sư như thế nào?

Các vấn đề của các đại biểu nêu ra, Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đại diện Cục Bổ trợ Tư pháp đã lần lượt trả lời các câu hỏi và nội dung trên. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định công tác Bổ trợ tư pháp là một trong những hoạt động được Bộ Tư pháp đặc biệt chú ý. Riêng đối với nghề luật, Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh luật sư Hà Nội nói riêng và luật sư trên cả nước nói chung ngày nay phải là đội tiên phong trong các hoạt động bổ trợ tư pháp. Chính vì vậy, chất lượng luật sư phải ngày càng nâng cao, đạo đức nghề nghiệp phải được đặt lên hàng đầu. Số lượng luật sư ngày càng tăng nhưng chất lượng thì chưa đi kèm, điều này đòi hỏi Liên Đoàn luật sư Việt Nam và các đơn vị liên quan cần tìm giải pháp hợp lý. Một vấn đề cũng được đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh là để nâng cao chất lượng của đội ngũ Luật sư thì Bộ Tư pháp cũng đang xem xét và kiến nghị đối với Quốc hội về trường hợp các cá nhân đã xóa án tích thì có được tham gia hành nghề luật sư hay không hay điều kiện để các ngành khác chuyển ngang sang nghề luật sư cần những gì?…

Cũng tại Hội nghị này, Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc khen thưởng cho 04 tổ chức hành nghề luật sư và 09 cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho công tác xây dựng Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Văn phòng luật sư Dragon vinh dự là một trong 04 đơn vị nhận bằng khen trong dịp này. Đại diện , Giám đốc – Luật sư Nguyễn Minh Long thay mặt tập thể luật sư, cán bộ nhân viên văn phòng luật sư Dragon nhận bằng khen.

Trong những năm qua, văn phòng luật sư Dragon đã có những đóng góp hiệu quả trong công tác bổ trợ tư pháp trên đại bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Đây là sự ghi nhận của của Bộ Tư pháp về những đóng góp thiết thực trong thời gian vừa qua.

Tư vấn pháp luật trực tuyến!

Luật sư giỏi Hà Nội – 1900. 599. 979