0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư cung cấp thông tin về quy định tạm ứng án phí

CÔNG TY LUẬT TẠI HÀ NỘI CUNG CẤP QUY ĐỊNH VỀ TẠM ỨNG ÁN PHÍ

Mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch và án phí dân sự phúc thẩm:

Loại án phí Mức án phí
Dân sự sơ thẩm: vụ án về tranh chấp dân sự , hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch 200 ngàn đồng
Dân sự sơ thẩm: vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại không có giá ngạch 2 triệu đồng
Dân sự phúc thẩm 200 ngàn đồng

Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch:

Giá trị tài sản có tranh chấp Mức án phí
4 triệu đồng trở xuống 200 ngàn đồng
Trên 4 triệu – 400 triệu đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp
Trên 400 triệu – 800 triệu đồng 20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng
Trên 800 triệu – 2 tỷ đồng 36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800 triệu đồng
Trên 2 tỷ – 4 tỷ đồng 72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2 tỷ đồng
Trên 4 tỷ đồng 112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4 tỷ đồng.

Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch:

Giá trị tranh chấp                                          Mức án phí
40 triệu đồng trở xuống                                2 triệu đồng
Trên 40 triệu – 400 triệu đồng                      5% của giá trị tranh chấp
Trên 400 triệu – 800 triệu đồng                    20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng
Trên 800 triệu – 2 tỷ đồng                            36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800 triệu đồng
Trên 2 tỷ – 4 tỷ đồng                                     72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 2 tỷ đồng
Trên 4 tỳ đồng                                              112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 4 tỷ đồng.

Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp lao động có giá ngạch:

Giá trị tranh chấp                                               Mức án phí
4 triệu đồng trở xuống                                      200 ngàn đồng
Trên 4 triệu – 400 triệu đồng                            3% của giá trị tranh chấp, nhưng không dưới 200 ngàn đồng
Trên 400 triệu – 2 tỷ đồng                                12 triệu đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng
Trên 2 tỷ đồng                                                  44 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 2 tỷ đồng

Luật sư Hà Nội Minh họa bằng hình ảnh về Án phí:

(Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch)

(Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch)

Trích theo: Văn phòng luật sư tại Hà Nội

Luật sư Nguyễn Minh Long