0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn luật về nhân chứng được hỗ trợ kinh phí khi tham gia tố tụng

Kính thưa Văn Phòng luật sư Dragon – Luật sư Hà Nội. Tôi đã từng làm nhân chứng trong một số vụ án được cơ quan tòa án triệu tập và ngoài ra tôi cũng làm nhân chứng khi luật sư tại Hà Nội đến mời tôi tham gia tại phiên tòa để đối chất làm sáng tỏ sự việc. Thời gian đầu tôi rất ngại và chạm và sợ bị hệ lụy bởi nhiều yếu tố khách quan. Nhưng tôi thiết nghĩ nếu bản thân tôi không dám nói nên sự thật với vai trò là người làm chứng thì liệu rằng các vụ án có được sáng tỏ hay không?. Tôi không thể im lặng đó cũng là vai trò và trách nhiệm của nhân chứng như tôi. Vì không hiểu rõ về việc khi tôi tham gia làm nhân chứng tôi có được hưởng thù lao hay được hỗ trợ về kinh phí đi lại hay không? Qua bạn bè giới thiệu và tôi tự tìm hiểu được biết tới Công ty luật Dragon. Tôi thuê luật sư tư vấn luật hình sự giúp tôi.

Qua nội dung trình bày của bạn, thay mặt cho luật sư, chuyên viên và cộng sự cảm ơn bạn đã có câu hỏi tới Văn phòng luật sư tại Hà Nội, qua đó cũng rất hoan nghênh bạn đã thẳng thắn, mạnh dạn, dám đấu tranh và làm rõ đứng lên làm chứng để làm sáng tỏ sự việc, bạn cũng là gương điển hình để bất kỳ ai cũng có suy nghĩ như bạn. Về nhân chứng trong các vụ án dân sự hay hình sự rất quan trọng và đặc biệt là được xã hội quan tâm….Chúc bạn thành công hơn nữa..

Về câu hỏi của bạn Luật sư tư vấn trả lời như sau:

Người làm chứng có các quyền theo Luật tố tụng hình sự: “Yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền lợi ích hợp pháp khác; Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tố tụng; Được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của pháp luật”.

–  Theo điều 2, Quyết định 41 của Thủ tướng chính phủ về chế độ bồi dưỡng cho người tham gia phiên tòa ngày 5 tháng 10 năm 2012.

Điều 2. Chế độ bồi dưỡng

1. Đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này hưởng chế độ bồi dưỡng tính theo ngày thực tế tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự như sau:

e) Mức 50.000 đồng đối với người làm chứng được Tòa án triệu tập;

– Thông tư số 148/2011/ ngày 7 tháng 11 năm 2011 “Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm”

Điều 3. Mức chi

2. Ngoài các quy định nêu trên, Thông tư này quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác điều tra tội phạm, cụ thể:

a) Chi hỗ trợ tiền ăn cho người làm chứng, người bị hại, người liên quan:

Khi người làm chứng, người bị hại, người liên quan được ngành Kiểm sát mời hoặc triệu tập đến địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương: Mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người.

Khi người làm chứng, người bị hại, người liên quan được ngành Kiểm sát mời hoặc triệu tập đến địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: Mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người.

b) Chi hỗ trợ tiền đi lại, thuê phòng nghỉ (nếu có) cho người làm chứng và người bị hại, người liên quan khi được ngành Kiểm sát nhân dân mời hoặc triệu tập:

Tuỳ theo tình hình thực tế, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Cục trưởng Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định mức chi hỗ trợ tiền đi lại và thuê phòng nghỉ (nếu có) cho người làm chứng, người bị hại và người liên quan nhưng không vượt quá mức chi theo quy định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cụ thể hoá quy định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Chi bù đắp tổn thất về ngày công lao động cho người làm chứng, người bị hại, người liên quan không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong thời gian được mời hoặc triệu tập:

Do Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Cục trưởng Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét quyết định trên cơ sở mức thu nhập bình quân tính trên ngày công lao động phổ thông trên địa bàn, hoặc căn cứ theo mức thu nhập bình quân của ngành nghề người làm chứng, người bị hại, người liên quan đang làm việc

Điều 2. Nội dung chi

1. Chi tiền công tác phí cho cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân và các cán bộ khác tham gia trong quá trình điều tra tội phạm theo quy định.

2. Chi trợ cấp cho người làm chứng, người bị hại, người liên quan khi được mời hoặc triệu tập các khoản sau:

– Tiền tàu xe từ nơi ở đến địa điểm được mời hoặc triệu tập và ngược lại;

– Tiền thuê phòng nghỉ (nếu có);

– Tiền ăn;

– Bù đắp tổn thất về tiền công lao động trong thời gian được mời hoặc triệu tập.

Trích nguồn Công ty luật Hà Nội

Luật sư Nguyễn Minh Long