0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

thuê luật sư tại hà nội

Điều 160 Bộ luật Hình sự quy định về Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu…

Chi tiết Điều 160 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 160. Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở…