0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty luật tại Hà Nội thông báo tăng thù lao luật sư khi tham gia tố tụng

Thuê luật sư riêng: Nghị định 123/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
Theo đó, kể từ ngày 28/11/2013, mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp luật được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định, tương đương 345.000 đồng/giờ, thay vì 100.000 đồng/giờ như quy định trước đây.
Đồng thời, đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao(phí thuê luật sư) được trả cho 01 ngày làm việc của luật sư là 0,4 lần mức lương cơ sở, tương đương 460.000 đồng/ngày (mức thù lao theo quy định trước đây là 120.000 đồng/ngày). Ngoài khoản tiền thù lao, trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên tòa và các cơ quan tiến hành tố tụng, luật sư còn được thanh toán chi phí tàu xe, lưu trú theo quy định về chế độ công tác phí cho công chức, cán bộ Nhà nước đi công tác trong nước.
Cũng theo Nghị định này, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư Việt Nam làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện các thủ tục về nuôi con nuôi, kết hôn, hộ tịch, quốc tịch Việt Nam; thực hiện dịch vụ công chứng, thừa phát lại; chứng thực bản sao, bản dịch giấy tờ do cơ quan Nhà nước, tổ chức của Việt Nam cấp…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2013; thay thế Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007, Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Điều 3, Điều 5 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012.

Theo nguồn – Công ty luật Hà Nội

Luật sư Nguyễn Minh Long