0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Doanh nghiệp – Đầu tư

Luật sư Doanh nghiệp

Công ty luật Dragon - Hiện nay, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã biết quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ pháp lý nhưng vấn đề chi phí và thù lao luật sư là một vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt là phí luật sư nước ngoài. Việc thành lập…

Thành lập công ty “Chứng chỉ hành nghề” khúc mắc của doanh nghiệp trong quá trình đăng ký kinh doanh

Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2005 là một bước tiến quan trọng trong quá trình lập pháp ở nước ta. Bởi Luật Doanh nghiệp 2005 không chỉ đáp ứng đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật khi Việt Nam gia…