0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Quy trình thủ tục tư vấn xin cấp giấy phép đầu tư

Văn phòng luật sư tư vấn luật đối với từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể.
– Lựa chọn loại hình doanh nghiệp;

– Mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

– Phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

– Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Nghiên cứu hồ sơ pháp lý, Hướng dẫn – giải thích Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan, hỗ trợ khách hàng.

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

– Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;

– Tư vấn và hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh/hợp đồng liên doanh;

– Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

– Lập dự án đầu tư;

– Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty;

– Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;

– Văn bản uỷ quyền;

– Công chứng các giấy tờ có liên quan;

– Các giấy tờ khác có liên quan.

Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty;

– Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.

Tư vấn luật sau thành lập:

– Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp;

– Cung cấp văn bản pháp luậtcó liên quan theo yêu cầu;

– Hướng dẫn thủ tục về thuế và kê khai thuế;

– Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty…

Tham khảo luật doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Văn bản mới về Luật đầu tư: https://www.vanphongluatsu.com.vn/luat-dau-tu-so-672014qh13-ban-hanh-ngay-26-thang-11-nam-2014/

============================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư Nguyễn Minh Long

Tel: 04 3769 1691

Fax: 04 3769 0142

Mobile: 091 303 1525

Email: congtyluatdragon@yahoo.com