0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Muốn thành lập công ty tôi phải làm những thủ tục gì

Câu hỏi luật sư tư vấn:

Tôi tên là LTT, hiện sản xuất nón ở làng XXX tôi muốn mở một doanh nghiệp thì cần phải làm các thủ tục gì?

Nhà nước có chính sách hỗ trợ các hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở các làng nghề không?

Ban Tư vấn Công ty Luật Dragon trả lời Qúy khách hàng như sau:

1. Cở sở pháp lý:

–         Luật doanh nghiệp 2005

–         Nghị định 102/2010/NĐ – CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

–         Nghị định 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp

–         Luật Đầu tư 2005

–         Và một số văn bản khác có liên quan.

2. Nội dung tư vấn

Với điều kiện kinh doanh và ý định của bạn như trên, bạn có thể thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp theo một trong 02 loại hình như sau: Hộ kinh doanh cá thể, công ty TNHH 1 thành viên.

Trình tự và thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp như sau:

2.1 Đối với hộ kinh doanh cá thể

–     Cơ quan đăng ký: UBND cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở kinh doanh

–     Hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ hộ

kinh doanh cá thể

+ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp địa điểm kinh

doanh.

–         Thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc

–         Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của hộ kinh doanh cá thể

2.2 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

–     Cơ quan đăng ký: Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính

Hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+Dự thảo Điều lệ công ty

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

–         Thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc

–         Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo danh mục ưu đãi đầu tư đính kèm nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có quy định về lĩnh vực ưu đãi đầu tư như sau: Xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm và các sản phẩm văn hóa.

Những ưu đãi mà doanh nghiệp của bạn có thể được hưởng là:

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu (Điều 25 Nghị định 108/2006/NĐ-CP)

– Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ưu đãi về thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước (Điều 26 Nghị định 108/2006/NĐ-CP)

Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế.

Tuy nhiên, bạn muốn hưởng ưu đãi đầu tư thì bạn phải thực hiện thủ tục ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 38 Luật đầu tư năm 2005.

Trên đây là một số nội dung cơ bản liên quan đến yêu cầu tư vấn luật của Qúy Khách hàng.

Mọi yêu cầu cụ thể mời liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY LUẬT DRAGON