0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư Doanh nghiệp

Công ty luật Dragon – Hiện nay, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã biết quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ pháp lý nhưng vấn đề chi phí và thù lao luật sư là một vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt là phí luật sư nước ngoài.


Việc thành lập riêng một phòng pháp chế sẽ đẩy chi phí của doanh nghiệp lên cao hay tuyển dụng riêng một vị trí luật sư trong doanh nghiệp lại chưa chắc đã đạt yêu cầu. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn một hãng luật và ký hợp đồng tư vấn thương xuyên với họ. Theo đó, doanh nghiệp không phải mất chi phí lương và chỗ làm việc cho một luật sư mà vẫn được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý từ văn phòng luật sư. Hơn nữa, một văn phòng luật sư thường có nhiều luật sư, tham gia nhiều vụ việc, từ đó có thể cung cấp một dịch vụ hoàn hảo hơn. Với mức phí sử dụng dịch vụ hàng tháng không lớn, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận những văn bản pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình; tranh thủ được ý kiến tư vấn của những luật sư có kinh nghiệm để góp phần giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Bằng hình thức tư vấn linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của mỗi doanh nghiệp; với kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động tư vấn pháp luật thường xuyên cho hàng chục doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài, dịch vụ “tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp” do các Luật sư của Công ty Luật Phạm Nghiêm thực hiện sẽ hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động của doanh nghiệp; góp phần hạn chế rủi ro về mặt pháp lý, phòng ngừa các tranh chấp phát sinh trong thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty Luât Phạm Nghiêm giới thiệu đến các doanh nghiệp dịch vụ pháp lý “tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp” với các công việc như sau:

1. Xem xét, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến phương diện pháp lý (nếu có) phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ;

2. Góp ý xây dựng hoặc dự thảo quy chế hoạt động và các văn bản khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp (theo yêu cầu của doanh nghiệp);

3. Rà soát lại toàn bộ các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp phát sinh trước thời điểm sử dụng dịch vụ để đưa ra ý kiến tư vấn cho doanh nghiệp nhằm xây dựng văn bản mới để khắc phục những thiếu sót, những nội dung chưa phù hợp (nếu có);

4. Xem xét, cho ý kiến (hoặc dự thảo) các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động của doanh nghiệp chuẩn bị ký kết với các tổ chức, cá nhân ;

5. Tư vấn cho doanh nghiệp hoặc cùng với doanh nghiệp đàm phán và giao kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân; giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

6. Dự thảo các văn bản (đối ngoại) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (khi có yêu cầu).

7. Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất và điều hành của doanh nghiệp (khi có yêu cầu) .

8. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, các văn bản tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp ;

9. Tư vấn cho doanh nghiệp các bước xây dựng dự án, phương án sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi trong quá trình thẩm định, lập thủ tục hồ sơ vay vốn hoặc hoàn tất các giấy tờ về tài sản thế chấp, sớm tiếp cận được vốn ngân hàng (trong trường hợp cần thiết).

Văn phòng luật sư Hà Nội