0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

cong ty luat dragon

Hồ sơ ông trùm Năm Cam

Năm Cam (1948 - 2004) tên khai sinh: Trương Văn Cam là một trùm xã hội đen ở Việt Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm Cam còn là bị cáo chính trong Vụ án Năm Cam và đồng bọn nổi tiếng Việt Nam. Năm Cam và băng nhóm của mình…