0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu hợp đồng – Công ty luật Dragon

Công ty luật Dragon – Một số mẫu hợp đồng về các lĩnh vực mua bán, kinh tế, liên danh, lao động, chuyển giao công nghệ, xuất nhập khẩu…

Mẫu hợp đồng Mô tả và tải về

Công ty luật Dragon – Cong ty luat dragon
 1. Hợp đồng xuất khẩu gạo
 2. Hợp đồng chuyển giao công nghệ
 3. Hợp đồng cung ứng lao động
 4. Hợp đồng đại diện
 5. Hợp đồng đại lý
 6. Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
 7. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
 8. Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước
 9. Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình
 10. Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 11. Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền
 12. Hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình
 13. Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình
 14. Hợp đồng lao động
 15. Hợp đồng lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình
 16. Hợp đồng liên doanh
 17. Hợp đồng môi giới thương mại
 18. Hợp đồng mua bán hàng hóa
 19. Hợp đồng nguyên tắc về tổng thầu xây dựng công trình
 20. Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh
 21. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Văn phòng luật sư Dragon