0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu đơn, tờ khai nhà đất – Công ty luật Dragon

Công ty luật Dragon – Mẫu đơn, tờ khai nhà đất

Mẫu đơn, tờ khai nhà đất Tải về
 1. Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 2. Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở
 3. Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở)
 4. Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 5. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở nhà chung cư
 6. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)
 7. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho tổ chức trong nước)
 8. Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)
 9. Đơn xin giao đất (dành cho tổ chức trong nước)
 10. Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
 11. Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 12. Đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)
 13. Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
 14. Đơn xin thuê lại đất
 15. Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 16. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký
 17. Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vởi đất
 18. Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh
 19. Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 20. Giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất
 21. Tờ khai đăng ký thuế đất
 22. Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
 23. Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất
 24. Tờ khai nộp thuế quyền sử dụng đất
 25. Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước
 26. Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê

Công ty luật Dragon – Dragon Lawfirm – Luật sư Dragon