0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu hồ sơ kiểm tra thực hành và đề cương kiểm tra chi tiết đối với luật sư tập sự

Mẫu hồ sơ kiểm tra thực hành và đề cương kiểm tra chi tiết đối với luật sư tập sự

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

HỒ SƠ KIỂM TRA THỰC HÀNH

(TÊN VỤ VIỆC)

Tên người tập sự: Đỗ Ngọc Anh

Tên luật sư hướng dẫn: Luật sư Nguyễn Minh Long

Tổ chức hành nghề luật sư: Công ty luật Dragon

Kỳ kiểm tra đợt…. năm …..

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CỦA HỒ SƠ VỤ VIỆC KIỂM TRA THỰC HÀNH

PHẦN 1 : TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC

+ Căn cứ tiếp nhận vụ việc;

+ Tên luật sư hướng dẫn;

+ Tóm tắt nội dung vụ việc;

+ Yêu cầu của khách hàng;….. tư vấn luật….

+ Phạm vi công việc được luật sư hướng dẫn phân công.

PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC

+ Căn cứ pháp luật để giải quyết vụ việc;

+ Nêu bản chất vụ việc và quan hệ pháp lý phải giải quyết;

+ Ý kiến tư vấn hoặc quan điểm bào chữa (có lập luận chặt chẽ về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn).

PHẦN 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỤ VIỆC

+ Nội dung công việc thực hiện theo phân công của luật sư hướng dẫn:

– Xây dựng luận cứ bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự, tranh luận tại phiên tòa;

– Ý kiến tư vấn đối với vụ việc;

+ Kết quả giải quyết vụ việc

PHẦN 4: BÀI HỌC KINH NGHIỆM, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

PHẦN 5 : DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

=============================

Công ty luật Dragon chuyên tư vấn luật trực tuyến, miễn phí trong các vụ việc hôn nhân gia đình, giải quyết tranh chấp, tư vấn luật giao thông đường bộ online, luật sư thu hồi nợ khó đòi, đại diện ủy quyền, luật sư giỏi bào chữa trong các vụ án hình sự;

Liên hệ ngay với luật sư giỏi tại Công ty luật Dragon

Điện thoại: 0983 019109 / hoặc truy cập website: www.vanphongluatsu.com.vn