0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Mẫu hợp đồng nhà đất – Công ty luật Dragon

Công ty luật Dragon – Một số mẫu hợp đồng nhà đất

Mẫu hợp đồng nhà đất Tải về

Công ty luật Dragon – Cong ty luat Dragon
1 – Hợp đồng mua bán nhà ở2 – Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước

3 – Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở

4 – Hợp đồng mua bán nhà ở(một phần ngôi nhà)

5 – Hợp đồng mua bán nhà ở(toàn bộ ngôi nhà)

6 – Hợp đồng tặng, cho nhà ở (toàn bộ ngôi nhà)

7 – Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

8 – Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

9 – Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

10 – Hợp đồng thuê đất

11 – Hợp đồng thuê lại đất

12 – Hợp đồng thuê nhà (cho người nước ngoài)

13 – Hợp đồng thuê nhà (Nhà thuộc sở hữu Nhà nước)

14 – Hợp đồng thuê nhà ở(toàn bộ ngôi nhà)

15 – Hợp đồng trao đổi nhà ở

16 – Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

17 – Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

18 – Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

19 – Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

20 – Hợp đồng cho thuê nhà ở

21 – Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

22 – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

23 – Hợp đồng sửa chữa nhà ở

Công ty luật Dragon – Dragon Lawfirm