0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn về những điều cần biết trong luật cư trú có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021

Nhiều người dân đã gửi câu hỏi tới văn phòng luật sư Dragon để hỏi đáp các vấn đề liên quan đến sổ hộ khẩu, căn cước công dân.

Câu hỏi 1: Ngày 1.7 tới Luật Cư trú có hiệu lực. Trong đó quy định về việc không cấp sổ hộ khẩu mới, thu hồi 1 sổ hộ khẩu trong 1 số trường hợp… như trong Điều 38 của luật này, vậy người dân nhập khẩu vào các thành phố trong đó có Hà Nội trong tình huống là không còn hộ khẩu thì sẽ như thế nào, thủ tục ra sao?

Luật sư tư vấn:

Trường hợp này trước tiên người dân sẽ bị xóa hộ khẩu tai nơi đăng kí thường trú cũ, theo đó, sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu theo Luật cư trú năm 2020.

Căn cứ Điều 20, Điều 21 Luật Cư trú 2020, Người dân nhập khẩu vào các thành phố lớn trong đó có Hà Nội thì tùy trường hợp nhập khẩu mà cần các giấy tờ như sau:

TH1: Người dân sở hữu nhà ở Hà Nội

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp (sổ đỏ, sổ hồng).

TH2: Đăng ký thường trú tại nhà người thân

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện về người khuyết tật, tâm thần… (nếu thuộc trường hợp này).

TH3: Đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

– Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

–  Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Nơi nộp hồ sơ:

Hiện nay, Luật Cư trú chưa quy định cụ thể muốn nhập hộ khẩu Hà Nội thì nộp hồ sơ ở đâu mà chỉ quy định chung chung:

Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình ở. Nếu không có gì thay đổi so với quy định cũ, hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được nộp tại cơ quan Công an cấp huyện.

Từ ngày 01/7/2021, Cơ quan đăng ký thường trú sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu cho người dân mà mọi thông tin cư trú sẽ được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Câu hỏi 2: Thưa luật sư ngày 1/7/2021 luật cư trú có hiệu lực việc thu hồi sổ hộ khẩu theo quy định nào ? Mọi giao dịch của người dân thực hiện như thế nào? Người già chết, thì sổ hộ khẩu giấy bị thu, căn cước công dân gắn chip chưa có thì có quy định hướng dẫn hay không?

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 3 Điều 38 và Điều 26 Luật Cư trú 2020, Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú 2020 được Bộ Công an ban hành vào ngày 15/5/2020 đã hướng dẫn cụ thể hơn về các trường hợp dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp trước đó, dẫn đến việc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú của công dân như sau:

  1. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú.
  2. Khi điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.
  3. Khi tách hộ.
  4. Khi xóa đăng ký thường trú.
  5. Khi làm thủ tục đăng ký tạm trú.
  6. Khi gia hạn tạm trú.
  7. Khi xóa đăng ký tạm trú.

Sau khi thu hồi sổ hộ, khẩu, sổ tạm trú, cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ sẽ điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại các loại sổ này.

Ngoài những trường hợp nêu trên, sổ hộ khẩu công dân đang sử dụng vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022  mới hết hạn sử dụng.

Vì thông tin cư trú của công dân sẽ được cập nhật và lưu trữ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia nên dù sổ hộ khẩu có bị thu hồi hay không được cấp mới thì người dân vẫn dùng CCCD gắn chíp để thực hiện các giao dịch hành chính bình thường cần tới Sổ hộ khẩu như hiện nay. Trường hợp chưa được cấp CCCD gắn chíp thì công dân vẫn sử dụng CMND, CCCD hiện đang sử dụng để thực hiện giao dịch bình thường.

Thạc sĩ Luật sư Nguyễn Minh Long – Giám đốc Công ty Luật TNHH Dragon.

Trân trọng!