0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Theo khoản 3 Điều 38 và Điều 26 Luật Cư trú 2020

Luật sư tư vấn về những điều cần biết trong luật cư trú có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021

Câu hỏi 1: Ngày 1.7 tới Luật Cư trú có hiệu lực. Trong đó quy định về việc không cấp sổ hộ khẩu mới, thu hồi 1 sổ hộ khẩu trong 1 số trường hợp... như trong Điều 38 của luật này, vậy người dân nhập khẩu vào các thành phố trong đó có Hà Nội…