0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Đoàn luật sư Hà Nội thông báo về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 14/10/2017

Thông báo của đoàn luật sư thành phố Hà Nội về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư.

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư cụ thể như sau:

– Thời gian: Ngày 14/10/2017

+ Buổi sáng (Từ 08h00 đến 12h00)Chuyên đề “Quyền khởi kiện và bảo đảm quyền khởi kiện trong tố tụng dân sự”.

+ Buổi chiều (Từ 13h30 đến 17h00)Chuyên đề “Thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng dân sự”.

Địa điểm: Đoàn luật sư thành phốHà Nội, Tầng 19, Tòa nhà văn phòng, số 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

– Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu)

– Quyền lợi của luậtsư tham gia:

+ Được cung cấp tài liệu, giải khát giữa giờ;

+ Được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng bắt buộc 08 giờ/năm của năm 2017.

Đoàn luật sư xin trân trọng thông báo đến các tổ chức hành nghề và các luật sư thành viên được biết và đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng này.

Trân trọng