0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư Dragon chuyên tư vấn về thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm

Tôi mua mảnh đất trồng cây lâu năm với diện tích 300m có tách thửa được không?

Bây giờ tôi muốn tách thửa có được không? (vì tôi nghe nói luật chỗ mảnh đất hiện tại phải  ≥500 m2  mới được tách thửa). Nếu được thì tôi phải làm thế nào? và thủ tục ra sao?

Trong thời gian chờ đợi và phản hồi, tôi thành thật biết ơn và cảm tạ!

Văn phòng luật sư Dragon – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tiếp nhận thư tư vấn pháp luật:

Phúc đáp yêu cầu tư vấn pháp luật của ông/bà, đề nghị cho ý kiến về một số nội dung pháp lý liên quan đến việc: tách thửa đất trồng cây lâu năm, Văn phòng luật sư Dragon có ý kiến:

Thứ nhất: Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất trồng cây lâu năm. Theo quy định tại mục 3 khoản 1 Điều 3 Quyết định số: 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Bến Tre “Về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre” thì diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ hành lang an toàn bảo vệ công trình đường bộ tại các xã đối với đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp là: 300m2; đối với đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp là: 500m2. Diện tích hiện tại của thửa đất ông/bà mới nhận chuyển nhượng là: 300m2 vì vậy theo quan điểm văn phòng luật sư Dragon thửa đất trên không đủ điều kiện để được tách thửa.

Thứ hai: Trình tự thủ tục xin tách thửa hoặc hợp thửa đất. – Trình tự thực hiện:

  1. a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  1. b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

  1. c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

2. Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

– Cách thức thực hiện:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK; 2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trên đây là một số ý kiến pháp lý của Văn phòng luật sư Dragon về những nội dung mà ông/bà đã đề nghị tư vấn. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ với Luật sư theo địa chỉ dưới đây.

Luật sư giỏi tư vấn đất đai vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật online –  1900 599 979

  1. Trụ sở chính văn phòng luật sư Dragon tại:  Phòng 6, Tầng 14, Tòa nhà VIMECO, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  2. Chi nhánh văn phòng luật sư Dragon tại:   Phòng 6, Tầng 4, Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

T/M Luật sư Nguyễn Minh Long

Trân trọng!