0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Bộ luật hình sự

Công ty luật Dragon giới thiệu tới Quý khách một số Nghị Quyết và Thông tư về Bộ luật hình sự:

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2000/NQ 04/08/2000 Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán toàn án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật hình sự năm 1999
01/2001/NQ 15/03/2001 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật hình sự năm 1999
01/2006/NQ 12/05/2006 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự
02/2003/NQ 17/04/2003 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về oan sai theo NQ 388
388/2003/NQ 17/03/2003 Nghị quyết 388 về bồi thường án sai
12-TTLB 26/07/1995 Thông tư 12 về bồi thường thương tật
02/1998/TTLT 05/08/1998 Thông tư liên tịch Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương VIIA
01/2003/TTLT 11/08/2003 Thông tư liên tịch Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII
01/2004/TTLT 25/03/2004 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người cú thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra
01/2005/TTLT 18/04/2005 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự
02/2001/TTLT 25/12/2001 Thông tư liên tịch Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV

Văn phòng luật sư Dragon