0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

cong ty luat su

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư,…

CÔNG TY LUẬT DRAGON WWW.CONGTYLUATDRAGON.COM UBND XÃ KHÔNG CÒN THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký…

Những điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

Văn phòng luật sư Dragon Sài Gòn - Qua nhiều lần dự thảo, Quốc hội khóa 12 đã thông qua Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tồ tụng dân sự. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. So với Bộ luật tố tụng dân sự…

Văn phòng luật sư Dragon thông báo quyết định của liên đoàn luật sư với người tập sự hành nghề luật…

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ______________ Số 137 /QĐ-BCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 04  tháng 05 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh mức thu phí đối với người tập…

Luật thương mại quốc tế

Văn phòng luật Dragon - Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế. Hợp đồng thương mại quốc tế có rất nhiều loại, chẳng hạn như hợp đồng mua bán…