0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Đất đai nhà ở

Văn phòng luật sư Dragon – Một số Quyết định,  Thông tư, Quy định về đất đai nhà ở

 


Công ty luật Dragon

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
121/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
120/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
3927/QĐ-UBND 28/12/2010 Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh + Phụ lục
240/QĐ-UBND 23/12/2010 Về việc ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2011 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
68/2010/QĐ-UBND 21/12/2010 V/v Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang
42/2010/QĐ-UBND 21/12/2010 V/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2011
34/2010/QĐ-UBND 21/12/2010 Quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4555/2010/QĐ-UBND 20/12/2010 Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2011
33/2010/QĐ-UBND 17/12/2010 Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh
31/2010/QĐ-UBND 17/12/2010 Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
58/2010/QĐ-UBND 16/12/2010 Ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Long An
34/2010/TT-BTNMT 14/12/2010 Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo
55/2010/QH12 06/12/2010 NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
58/2010/QĐ-UBND 01/12/2010 Ban hành Quy chế phối hợp xử lý, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính, tài sản là quyền sử dụng đất, vật kiến trúc và tài sản Nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ bàn đấu giá tài sản tỉnh An Giang
46/2010/QĐ-UBND 30/11/2010 Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
21/2010/QĐ-UBND 25/11/2010 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
30/2010/QĐ-UBND 22/11/2010 Ban hành Qui định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái
70/2010/QĐ-TTG 05/11/2010 Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
52/2010/QĐ-UBND 02/11/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
67/2010/QĐ-TTG 29/10/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở