0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Tư vấn luật vi phạm hành chính về quyền tác giả, phạt đến 500 triệu đồng

Tư vấn luật Doanh nghiệp: Ngày 16/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức. Trong đó, mức phạt tiền đối với tổ chức có hành vi nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định là 400 – 500 triệu đồng, mức phạt theo quy định cũ là 10 – 30 triệu đồng và 30 – 50 triệu đồng;  mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền của tổ chức phát sóng từ 70 – 100 triệu đồng, tăng từ 30 – 40 triệu đồng so với trước đây; mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi sao chép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà xuất bản ghi âm, ghi hình từ 15 – 35 triệu đồng…

Ngoài mức phạt tiền nêu trên, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm, tên người biểu diễn; buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013; thay thế Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 và Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011.

Trích Công ty luật tại Hà Nội

Luật sư Hà Nội – Luật sư Nguyễn Minh Long