0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thuê luật sư đòi nợ cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp

Dịch vụ thuê luật sư đòi nợ là gì?

Khách hàng với nhiều lý do như không nắm bắt và hiểu biết về thủ tục pháp lý hoặc cũng có thể vì bận công việc mà không có thời gian theo dõi hối thúc, kiện đòi người nợ. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Văn phòng luật sư tại Hà Nội chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu đó cho quý khách hàng.thuê luật sư đòi nợ

Văn phòng luật sư Dragon có đội ngũ các luật sư cộng tác, chuyên viên pháp lý, kinh tế  hội đủ những phẩm chất đạo đức hành nghề, luôn luôn biết lắng nghe, tận tình phục vụ khách hàng để đạt kết quả tốt nhất.

Nội dung công việc dịch vụ thuê luật sư đòi nợ được sơ lược dưới đây như sau :

Đối tượng khách hàng:

– Cá nhân đòi nợ cá nhân

– Cá nhân đòi nợ tổ chức

– Cá nhân đòi nợ doanh nghiệp

– Tổ chức đòi nợ cá nhân

– Tổ chức đòi nợ tổ chức

– Doanh nghiệp đòi nợ cá nhân

– Doanh nghiệp đòi nợ tổ chức

– Doanh ngiệp đòi nợ doanh nghiệp

Các loại nợ mà Công ty luật tại Hà Nội đảm nhận thu hồi gồm :

– Nợ phát sinh từ vay, mượn tài sản nhưng không thanh toán

– Nợ phát sinh từ vi phạm hợp đồng ( Bao gồm các loại hợp đồng )

– Nợ phát sinh từ trách nhiệm ngoài hợp đồng . . .

Thủ tục thuê luật sư đòi nợ

Khách hàng cung cấp toàn bộ chứng từ hồ sơ nợ có liên quan gồm :

– Nếu là doanh nghiệp thì hồ sơ gồm có : Giấy chứng nhận đang ký kinh doanh và toàn bộ chứng từ nợ nếu có như : Hợp đồng , hóa đơn, phiếu xuất kho, giấy xác nhận nợ . . .

– Nếu là cá nhân thì hồ sơ gồm có : Giấy chứng minh nhân dân và toàn bộ chứng từ nợ làm bằng chứng nếu có như : Giấy xác nhận nợ, giấy hẹn nợ chứng từ vay mượn, mua bán  . . .

Thủ tục pháp lý thuê luật sư đòi nợ: Giấy ủy quyền, hợp đồng giữa tổ chức doanh nghiệp và Văn phòng luật sư, Hồ sơ gốc hoặc phô tô công chứng, Các thủ tục ủy quyền căn cứ theo pháp luật hiện hành

Luật sư xác minh hồ sơ nợ :

– Xác minh tính pháp lý hồ sơ nợ là xem xét đối chiếu lại toàn bộ chứng từ nợ của khách hàng cung cấp có đủ cơ sở pháp lý hay không.

– Xác minh bên nợ có còn tồn tại trên thực tế hay không.

– Xác minh sơ bộ về khả năng thanh toán nợ của người nợ.

Luật sư thương lượng thu hồi nợ :

– Qua quá trình xác minh hồ sơ nợ thấy hợp lệ. Công ty Luật sẽ cử Luật sư tiến hành tiếp xúc người nợ bằng cách gửi thư mời hoặc gặp trực tiếp người nợ giải quyết. Trong thời gian này nếu người nợ có thiện chí hợp tác trả nợ thì Công ty Luật sẽ thu hồi nợ theo phương thức thỏa thuận này.

– Ngược lại trong thời gian Công ty Luật tiếp cận bên nợ, mà người nợ tỏ thái độ không thiện chí trả nợ thì Công ty Luật sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết kiện người nợ ra cơ quan pháp luật.

Kiện đòi nợ :

Sau khi tiếp cận bên nợ để thương lượng thu hồi nợ mà người nợ không có thiện chí hợp tác giải quyết nợ thì Văn phòng luật sư sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý kiện bên nợ ra pháp luật giải quyết như :

– Làm đơn khởi kiện

– Nộp đơn khởi kiện

– Tham gia vụ kiện khi có giấy triệu tập của tòa

– Hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án . . .

– Trong giai đoạn này, Công ty Luật sẽ cử Luật sư làm đại diện ra tòa thay cho khách hàng, đồng thời sẽ cử Luật sư tham gia tại tòa để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

=========================================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư Nguyễn Minh Long