0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luật sư Hà Nội

Luật sư tại Hà Nội cho biết gian dối khám sức khỏe trốn nghĩa vụ quân sự, phạt đến 4 triệu đồng

Văn phòng luật sư tại Hà Nội: Ngày 09/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Nghị định này đưa ra mức phạt tiền từ 02 triệu đến 04 triệu đồng đối với…

Công ty luật tại Hà Nội cung cấp Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định chi tiết các khoản thu nhập được…

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ…