0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Sẽ sửa đổi Luật Giao thông ĐTNĐ

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành trực thuộc T.Ư, các bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc chuẩn bị tổng kết 7 năm thực hiện Luật Giao thông Đường thủy nội địa, dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 1/2012.

Nội dung đánh giá tổng kết tập trung vào việc: tuyên truyền phổ biến, công tác thực thi pháp luật về đường thủy nội địa trong xã hội, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và những vướng mắc trong quá trình thực hiện và triển khai Luật.

Bộ GTVT cũng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào các nội dung trên để việc tiến hành tổng kết đúng tiến độ, đảm bảo cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông Đường thủy nội địa theo đúng yêu cầu đặt ra.

Theo XL
Văn phòng luật sư Dragon Sài Gòn