0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư uy tín tại Hà Nội cung cấp phom mẫu đơn đề nghị của cán bộ nhân viên

ĐOÀN LUT SƯ THÀNH PH HÀ NI

CHI NHÁNH CÔNG TY LUT DRAGON TẠI HẢI PHÒNG

——–o0o——–

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Đc lp – T do – Hnh phúc

——-o0o——–

Hi Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2015

ĐƠN Đ XUT

Kính gửi : GIÁM ĐC CÔNG TY LUT DRAGON

Tên tôi là : BÙI TH NHÂM

Chức vụ: Luật sư tập sự tại Hải Phòng

Tôi làm đơn này kính đề nghị với Ban Giám đốc văn phòng luật sư Hà Nội một việc như sau:

Ngày 12/11/2016 Liên đoàn Luật sư Việt Nam có tổ chức khóa bồi dưỡng về chuyên đề : “Nhng quy đnh ca pháp lut v Vn đ bi thường gii phóng mt bng, v thc hin quyn ca người s dng đt và thc tin áp dng” cho các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu.

Đây là chuyên đề rất hữu ích cho việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên trong công ty luật. Do đó, tôi xin phép Ban Giám đốc Văn phòng luật sư Dragon tạo điều kiện cho tôi tham gia khóa học trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhn ca Giám đc/Luật sư

Người làm đơn