0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Điều 109 Bộ luật Hình sự quy định về Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Chi tiết Điều 109 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Điều 109 Bộ luật Hình sự quy định về Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Chi tiết Điều 109 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

  1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;
  2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm;
  3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm:

– Chủ thể của tội phạm:

Bất kỳ ai, có thể là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

– Mặt chủ quan của tội phạm:

Do lỗi cố ý trực tiếp

– Khách thể của tội phạm:

Tội này xâm phạm quan hệ xã hội về an ninh quốc gia.

– Mặt khách quan của tội phạm:

Thể hiện ở 2 dạng hành vi sau:

+ Hành vi thành lập tổ chức hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân: Ví dụ: rủ rê, lôi kéo người khác tham gia vào tổ chức, vạch ra điều lệ, chương trình hành động. Đối với loại hành vi này thì thời điểm tội phạm hoàn thành khi người phạm tội đề xướng ra chủ trương đường lối cho người thứ 2 biết.

+ Hành vi tham gia tổ chức hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân: Người phạm tội biết rõ được mục đích hoạt động của tổ chức là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân nhưng vẫn tự nguyện tham gia vào tổ chức đó. Đối với hành vi này thời điểm tội phạm hoàn thành khi can phạm biểu hiện sự đồng ý tham gia vào tổ chức.

Văn bản hướng dẫn:

Chương 1 Điều 1 Nghị quyết 04 -HĐTPTANDTC/NQ ngày 29/11/1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự

Công dân Việt Nam thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, có bàn bạc với nhau, tìm cách liên hệ với nước ngoài, nhằm được nước ngoài giúp đỡ, nhưng thực tế chưa liên hệ được với nước ngoài, chưa coi là câu kết với nước ngoài, thì bị xử lý về “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (Điều 73).”

Văn phòng luật sư Dragon

Tổng đài tư vấn Luật sư chuyên hình sự – 098 301. 9109