0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Điều 114 Bộ luật Hình sự quy định về Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết Điều 114 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Điều 114 Bộ luật Hình sự quy định về Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết Điều 114 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.
  3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm:

– Chủ thể của tội phạm:

Là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi cố ý trực tiếp

-Khách thể của tội phạm:

Tội này xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan,tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội , xâm phạm cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và an ninh quốc gia.

-Mặt khách quan của tội phạm:  

Người phạm tội có hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật thuộc lĩnh vực chính trị (Ví dụ: trụ sở các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội), an ninh (phương tiện thông tin liên lạc), quốc phòng, kinh tế, khao học – kỹ thuật, văn hóa xã hội (các công trình có giá trị văn hóa nghệ thuật)…

Hành vi phá hoại có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức như đốt, gây nổ, đập phá..hoặc thủ đoạn như đổ axit vào máy, cắt đứt đường dây liên lạc…

Tội phạm coi là hoàn thành khi các đối tượng tác động của tội phạm đã bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

Văn bản hướng dẫn:

– Nghị quyết 04 -HĐTPTANDTC/NQ ngày 29/11/1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự

Chương 1: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

  1. Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (Điều 79)

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là kho tàng, xí nghiệp, máy móc, thiết bị, vật tư, sản phẩm, trụ sở cơ quan, hoặc các tài sản xã hội chủ nghĩa khác v.v… về an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công trình văn hóa, nghệ thuật.

– Hành vi “phá hoại” thể hiện dưới nhiều hình thức như: đốt phá, gây nổ hoặc mọi thủ đoạn khác làm cho những cơ sở nói trên mất hoàn toàn hoặc mất một phần giá trị sử dụng nhằm chống chính quyền nhân dân.

– Đối tượng của tội phạm này (cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội) và đối tượng của tội phạm quy định ở Điều 94 (các công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia) trong chừng mực nào đó có thể giống nhau, nên phải căn cứ vào mặt chủ quan: nếu hành vi đó nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân thì thuộc về “tội quy định ở Điều 79”; nếu không có mục đích trên, thì thuộc về “tội quy định ở Điều 94”.

Ngoài ra, cần chú ý là trong trường hợp phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 73), tội gián điệp (Điều 74), tội bạo loạn (Điều 75) mà có hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thì không xử lý thêm về tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (Điều 79), mà xử lý về một trong các tội tương ứng nói trên; hành vi phá hoại được coi là một biểu hiện của tội phạm để xác định tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội và vận dung khung hình phạt quy định trong điều luật.

Luật sư Nguyễn Minh Long – Văn phòng luật sư Dragon

Điện thoại tư vấn Luật sư giỏi Hình Sự – 098 301 9109