0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư Dragon thông báo Nghỉ Tết Âm Lịch Kỷ Hợi năm 2019

Nhân dịp nghỉ Tết Âm Lịch Kỷ Hợi năm 2019, văn phòng luật sư Dragon chính thức ra Thông Báo tới toàn thể khách hàng, các luật sư cộng sự và đồng nghiệp. 

Công ty Bắt đầu nghỉ lễ từ ngày 01/02/2019 cho đến ngày 10/2/2019 ( Tức ngày 27/12/2018 âm lịch cho đến ngày 6/1/2019 âm lịch). Từ thứ 2 ngày 11/2/2019( tức ngày 07/1/2019 âm lịch). Công ty Luật Dragon hoạt động trở lại và toàn thể cán bộ Luật sư chuyên viên đi làm bình thường.

Năm mới kính chúc toàn thể anh chị em Luật sư đồng nghiệp và khách hàng sức khoẻ dồi dào, Đại Cát, Đại Lợi, An Khang, Thịnh Vượng!

Thay mặt Ban lãnh đạo

Luật sư Nguyễn Minh Long