0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Xin Giấy Phép Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Vận Tải Bằng Ô Tô

Thực hiện Nghị định Số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông Tư Số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Công ty tư vấn luật Dragon trân trọng gửi đến quý khách dịch vụ Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô để quý khách tham khảo như sau:

GIẤY TỜ BỔ SUNG

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau :

STT TÊN GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG Ghi chú
1 Giấy phép kinh doanh 02 Bản sao
2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe 02 Bản sao
3 Bằng cấp của người điều hành vận tải (nếu có) 02 Bản sao
4 Danh sách xe kèm Giấy đăng ký + Sổ đăng kiểm 02 Bản chính + bản photo

Thời gian thực hiện: 10 – 15 ngày làm việc.