0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư tư vấn cho người lao động về trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi Luật sư Nguyễn Minh Long – Văn phòng luật sư Dragon – Luật sư Hà Nội

Em tên Tâm, hiện đang thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

Thưa luật sư trường hợp của em như sau: Trước đây em có hộ khẩu tại Cần Thơ, công việc em làm gần nhất là cho công ty có trụ sở tại Đức Hòa – Long An. Sau đó công ty thuyên chuyển em về TpHCM làm việc tại chi nhánh. Em có quyết định nghỉ việc bằng văn bản ngày 15/01/2014. (Công ty chỉ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho em đến hết tháng 12/2013).

Vậy nhờ luật sư tư vấn luật giúp em xem, nếu hiện giờ em làm đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào, mức được hưởng là bao nhiêu, và trong bao lâu? (Em đã đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp được 5 năm)

Trân trọng cảm ơn văn phòng luật sư Hà Nội.

Ban tư vấn luật – Công ty Luật Dragon giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã được sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì người thất nghiệp phải đủ các điều kiện sau mới được hưởng BHTN:

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật. Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

– Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại Điểm b Khoản này, ngày thứ nhất trong 15 ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc.

Ngày làm việc trong quy định trên là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.

Quy định về đăng ký thất nghiệp:

Điểm 5, Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã được sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quy định về việc đăng ký thất nghiệp như sau:

– Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị  mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp. Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Thời hạn 3 tháng nêu trên được tính theo tháng dương lịch và được tính từ ngày người lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đến ngày đó của 3 tháng sau. Nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.

– Những trường hợp người lao động đăng ký thất nghiệp quá thời hạn theo quy định trên nhưng nhiều nhất không quá 7 ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định thì được đăng ký thất nghiệp và xem xét giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên;

+ Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;

+ Do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây được viết tắt là cấp xã) theo đơn đề nghị của người lao động.

Căn cứ theo các quy định trên thì thời hạn đăng ký thất nghiệp của bạn bắt đầu từ ngày 15/01/2014 đến hết ngày 15/04/2013, được gia hạn thêm 7 ngày. Như vậy đến hết ngày 22/04/2014 thì thời hạn đăng ký thất nghiệp của bạn đã hết nên bạn không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vn luật ca Công ty Lut Dragon đ phc v Quý khách vào mc đích tham kho.

Luật sư Hà Nội

Liên hệ luật sư : 098. 301. 9109

Email: dragonlawfirm@gmail.com