0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư Dragon chuyển nhượng lại các tên miền về dịch vụ luật sư, thừa phát lại

Văn phòng luật sư Dragon thông báo bán, chuyển nhượng một số tên miền liên quan đến dịch vụ luật sư, pháp lý, thừa phát lại.

Hiện nay hầu hết các tên miền đẹp liên quan đến dịch vụ luật sư, thừa phát lại đã được đăng ký hết. Công ty luật Dragon hiện đang sở hữu một số tên miền đẹp về luật sư, thừa phát lại. Nay chúng tôi muốn nhượng lại cho các đơn vị liên quan muốn sử dụng. Cụ thể các tên miền sau:

  1. ngheluatsu.vn (đang chạy website  chuyển lại cả website)
  2. luatsu.asia
  3. thuaphatlaihanoi.com.vn
  4. thuaphatlaihanoi.vn
  5. thuaphatlaivietnam.com.vn
  6. thuaphatlaihanoi.com
  7. thuaphatlaivietnam.com
  8. ngheluat.com.vn
  9. giamdinhadn.com

Đơn vị, cá nhân nào muốn sử dụng, vui lòng liên hệ theo số 0984910785

Văn phòng luật sư Dragon, Công ty luật Dragon, luật sư hà nội